دوم | Nodejs آموزش

تو این ویدئو ماژول های fs و url رو می شناسیم و باهاشون کار می کنیم حتما کانال من را سابسکرایپ کنید تا جدیدترین ویدئو ها را ببینید http://alialaei.ir https://t.me/alialaei_lessons

دوم | Nodejs آموزش

Source

0
(0)

تو این ویدئو ماژول های fs و url رو می شناسیم و باهاشون کار می کنیم
حتما کانال من را سابسکرایپ کنید تا جدیدترین ویدئو ها را ببینید
http://alialaei.ir
https://t.me/alialaei_lessons

0 / 5. 0