ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾ🤔🤔 |@ranguar01|#pub quiz

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾ🤔🤔 |@ranguar01|#pub quiz

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾ🤔🤔 |@ranguar01

@ranguar01
#shortvideo
#trendingshorts
#trendingvideos
#kannadareels
#queation
#fannyvideoshorts
#kannadatrols
#fannyvideoshort
#fannyvideos

LAST VIDEO LINK 👇

https://youtube.com/shorts/HYQ0VQJGVno?feature=share

LAST VIDEO QUESTIONS IS

ಪ್ರಶ್ನೆ.

1) ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ತಾನ ಯಾವುದು ?

ಉತ್ತರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ,,,,,.

THE QUESTION IS.

1) WHICH IS THE BIGGEST TEMPLE IN KARNATAKA ?

PLEASE COMMENT ON ANWAR,,,,,.

HI HELLO GAYS THIS VIDEOS IS ENTERTAINMENT AND FANNY YOUTUBE CHANNEL.
PLEASE SUPPORT 🙏🙏🙏
SUBSCRIBE AND COMMENT OR SHARE .

THANKS YOU 🙏🙏🙏🙏

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾ🤔🤔 |@ranguar01|#pub quiz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top