ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಚರ್ಚ್..! | Shettihalli Church | Public TV

ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಚರ್ಚ್..! | Shettihalli Church | Public TV #publictv #shettihallichurch Watch Live Streaming On http://www.publictv.in/live Download Public TV app here: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonegap.publictv&hl=en iOS: https://apps.apple.com/in/app/public-tv-news/id1125391954 Keep Watching Us On Youtube At: https://www.youtube.com/user/publictvnewskannada Watch More From This Playlist Here:…

ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಚರ್ಚ್..! | Shettihalli Church | Public TV

Source

0
(0)

ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಚರ್ಚ್..! | Shettihalli Church | Public TV

#publictv #shettihallichurch

Watch Live Streaming On http://www.publictv.in/live

Download Public TV app here:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonegap.publictv&hl=en

iOS: https://apps.apple.com/in/app/public-tv-news/id1125391954

Keep Watching Us On Youtube At: https://www.youtube.com/user/publictvnewskannada
Watch More From This Playlist Here: https://www.youtube.com/user/publictvnewskannada/playlists

Read detailed news at www.publictv.in

Subscribe on YouTube: https://www.youtube.com/user/publictvnewskannada?sub_confirmation=1
Follow us on Google+ @ https://plus.google.com/+publictv
Like us @ https://www.facebook.com/publictv
Follow us on twitter @ https://twitter.com/PublicTVnews

——————————————————————————————————–
Public TV brings to you the latest updates from all walks of life, be it politics or entertainment, religion or sports, crime or any other thing. Keep watching…

0 / 5. 0