การติดตั้ง Laravel PHP Framework บน Ubuntu 18.04 LTS สำหรับ AWS EC2

**ลิ้งค์การติดตั้ง** https://www.atlantic.net/vps-hosting/how-to-install-laravel-framework-on-ubuntu-18-04/ https://www.howtoforge.com/tutorial/install-laravel-on-ubuntu-18-04-for-apache/ ———————————————————————————————- จัดทำโดย : น.ส.ธัญชนก รังแก้ว 61010912559 เสนอ : อ.อิทธิพล เอี่ยมภูงา รายวิชา การดำเนินการและการพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ 0904327 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(BC) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การติดตั้ง Laravel PHP Framework บน Ubuntu 18.04 LTS สำหรับ AWS EC2

Source

0
(0)

**ลิ้งค์การติดตั้ง**
https://www.atlantic.net/vps-hosting/how-to-install-laravel-framework-on-ubuntu-18-04/
https://www.howtoforge.com/tutorial/install-laravel-on-ubuntu-18-04-for-apache/

———————————————————————————————-
จัดทำโดย : น.ส.ธัญชนก รังแก้ว 61010912559
เสนอ : อ.อิทธิพล เอี่ยมภูงา
รายวิชา การดำเนินการและการพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ 0904327
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(BC) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0 / 5. 0