พัฒนาเว็บด้วย Laravel Framework 8.x | สำหรับผู้เริ่มต้น [2021][Full Course]

💪 สนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิก (Membership): https://www.youtube.com/channel/UCQ1r_4x-P-fETLIU4pqf98w/join 🎯โค้ดประกอบการสอน : https://github.com/kongruksiamza/LaravelFramwork8-Basic 👉 ดาวน์โหลด XAMPP: https://www.apachefriends.org/index.html 👉 ดาวน์โหลด Visual Studio Code : https://code.visualstudio.com/ 👉 ดาวน์โหลด Nodejs https://nodejs.org/en/ 👉 ดาวน์โหลด Composer https://getcomposer.org/download/ 📌 ประกอบด้วยเนื้อหา : 0:00 – เตรียมเครื่องมือ 12:41 – สร้างโปรเจค 20:39 – รู้จักกับ MVC 34:21-…

พัฒนาเว็บด้วย Laravel Framework 8.x | สำหรับผู้เริ่มต้น [2021][Full Course]

Source

0
(0)

💪 สนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิก (Membership):
https://www.youtube.com/channel/UCQ1r_4x-P-fETLIU4pqf98w/join

🎯โค้ดประกอบการสอน :
https://github.com/kongruksiamza/LaravelFramwork8-Basic

👉 ดาวน์โหลด XAMPP:
https://www.apachefriends.org/index.html

👉 ดาวน์โหลด Visual Studio Code :
https://code.visualstudio.com/

👉 ดาวน์โหลด Nodejs
https://nodejs.org/en/

👉 ดาวน์โหลด Composer
https://getcomposer.org/download/

📌 ประกอบด้วยเนื้อหา :
0:00 – เตรียมเครื่องมือ
12:41 – สร้างโปรเจค
20:39 – รู้จักกับ MVC
34:21- หน้าที่ของโฟลเดอร์และไฟล์
41:43 – การสร้าง Route
56:22 – Dynamic Route
01:06:03 – การสร้าง View
01:20:33 – Blade Template
01:33:28 – การสร้าง Controller
01:48:32 – จัดการ Link และ URL
01:59:53 – ส่งค่าจาก Controller ไป View
02:08:14 – ส่งค่าด้วยฟังก์ชั่น Compact
02:11:05 – ส่งค่าด้วยฟังก์ชั่น With
02:16:39 – Middleware
02:38:48 – เชื่อมต่อฐานข้อมูล
02:45:31 – JetStream / Authentication
03:05:19 – สอบถามข้อมูลแบบ Eloquent
03:16:27 – แสดงข้อมูลในตาราง
03:29:09 – diffForHumans
03:31:42 – แสดงจำนวนผู้ใช้
03:34:40 – สอบถามข้อมูลแบบ Query Builder
03:40:43 – สร้างโมเดล (Model)
03:52:03 – สร้าง View Department
04:00:32 – สร้างแบบฟอร์ม
04:07:31 – ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
04:21:23 – ปรับแต่ง Error Message
04:25:11 – บันทึกข้อมูลแบบ Eloquent
04:36:52 – เช็คการเพิ่มข้อมูลซ้ำ
04:39:05 – บันทึกข้อมูลแบบ Query Builder
04:43:58 – ดึงข้อมูลแบบ Eloquent
04:52:35 – ดึงข้อมูลแบบ Query Builder
04:54:38 – กำหนดหมายเลขหน้าแบบ Eloquent
04:58:53 – แก้ปัญหาการแสดงเลขลำดับ
05:00:45 – กำหนดหมายเลขหน้าแบบ Query Builder
05:01:57 – กำหนดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลด้วย Middleware
05:05:41 – เชื่อมตารางแบบ Eloquent
05:12:27 – เชื่อมตารางแบบ Query Builder
05:19:05 – แก้ไขข้อมูลแบบ Eloquent
05:27:12 – แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล
05:34:46 – อัพเดตข้อมูล
05:47:00 – ลบข้อมูลแบบ SoftDelete
05:56:07 – onlyTrash
06:06:45 – การกู้คืนข้อมูล (Restore)
06:11:09 – จัดการ Trash
06:14:43 – ลบข้อมูลถาวรด้วย ForceDelete
06:19:48 – สร้างโมเดล Service
06:26:10 – สร้าง ServiceController
06:35:16 – แบบฟอร์ม Service
06:38:14 – ตรวจสอบข้อมูล Service
06:46:40 – การเข้ารหัสรูปภาพ
06:56:10 – การอัพโหลดภาพ
07:04:32 – แสดงภาพใน View
07:07:12 – แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล Service
07:16:36 – Validate Service
07:32:21 – อัพเดตชื่อและรูปภาพ
07:38:38 – ลบข้อมูล Service
07:45:29 – ลบข้อมูลแบบ Confirm

🕵‍♂ Playlist เนื้อหาจำนวน 57 ตอน
https://www.youtube.com/watch?v=QhzpZ3r7Ui0&list=PLltVQYLz1BMCElB-Vtjb79DtlN2jPkHwV

#KongRuksiam #LaravelFramework8 #PHP

🕵‍♂ ติดตามข่าวสารของเราได้ที่แฟนเพจ :
https://www.facebook.com/pg/KongRuksiamTutorial/

0 / 5. 0