Att lyckas med egenmonitorering – kräver mer än att köpa prylar

Att lyckas med egenmonitorering – kräver mer än att köpa prylar

Talare:
– Lars Gustafsson
– Claes-Göran Östenson

En implementeringsstudie om egenmonitorering för diabetespatienter är genomförd på två vårdcentraler inom Region Stockholm under 2020–2021. Forskningen i projektet har skett vid institutionen för molekylär medicin & kirurgi och med hjälp av Institutionen för lärande, informatik, management och etik på Karolinska Institutet

De övergripande frågorna som pilotprojektet ville besvara var hur en egenmonitoreringslösning kan införas i en vårdverksamhet, vilka förändringar av arbetssätt och organisation som kan underlätta införandet, och vilken finansiering som behövs och vilka effekter egenmonitoreringen får på den utförda vården.

Projektet visar på betydande utmaningar att införa egenmonitorering i primärvårdens befintliga struktur och styrning. Trots utmaningarna har flera positiva erfarenheter framkommit genom projektet, både avseende medicinskt utfall och arbetssättet egenmonitorering.

Vi som har genomfört projektet har erfarenhet från fler liknande initiativ och kan se att både vinsterna och utmaningarna är universella samtidigt som det fortsatt pågår och startas nya liknande pilotprojekt.

Att lyckas med egenmonitorering – kräver mer än att köpa prylar
Scroll to top