Doublelift phát rồ vì kinh nghiệm 200 năm sửa client của Riot, Xử lý chuẩn trình đại cao thủ EU

Doublelift phát rồ vì kinh nghiệm 200 năm sửa client của Riot, Xử lý chuẩn trình đại cao thủ EU – Khi Cao Thủ Stream có gì Hot #1374 ——————– ✦ Liên hệ quảng cáo/Business inquiries: https://bit.ly/31QPVcC ——————– ✦ Link…

Doublelift phát rồ vì kinh nghiệm 200 năm sửa client của Riot, Xử lý chuẩn trình đại cao thủ EU

Source

Doublelift phát rồ vì kinh nghiệm 200 năm sửa client của Riot, Xử lý chuẩn trình đại cao thủ EU – Khi Cao Thủ Stream có gì Hot #1374
——————–
✦ Liên hệ quảng cáo/Business inquiries: https://bit.ly/31QPVcC
——————–
✦ Link Nhạc:
♫ Mangoo – Happi (ft. bby ivy) [NCS Release].mp3
♫ Sub Urban – Cradles [NCS Release].mp3
♫ Debris & Jonth – Game Time [NCS Release].mp3
✦ Outtro:
♫ Debris & Jonth – Game Time [NCS Release].mp3
✦ Xin cảm ơn Twitch.tv Streams:
❤ Doublelift: https://www.twitch.tv/doublelift
❤ Nomanzzz: https://www.twitch.tv/nomanzzz
❤ AugustUwU: https://www.twitch.tv/augustuwu
❤ CookieLoLxx: https://www.twitch.tv/cookielolxx
❤ Sneaky: https://www.twitch.tv/sneakylol
❤ Grossie_Gore: https://www.twitch.tv/grossie_gore
❤ Jankos: https://www.twitch.tv/jankos
❤ LLStylish: https://www.twitch.tv/llstylish
❤ Minishcap1: https://www.twitch.tv/minishcap1
❤ IGoatYou: https://www.twitch.tv/igoatyou
❤ PinkWard: https://www.twitch.tv/pinkwardlol
❤ Yassuo: https://www.twitch.tv/yassuo
❤ ClovaoBengala: https://www.twitch.tv/clovaobengala
❤ Th3Antonio: https://www.twitch.tv/th3antonio
Trick2g: https://www.twitch.tv/trick2g
❤ Yoda: https://www.twitch.tv/yoda
❤ Ipav: https://www.twitch.tv/ipav999
❤ LCK: https://www.twitch.tv/lck
——————–
● THANKS FOR WATCHING! ●