Ge ditt barn en gåva – Anna lapsellesi lahja

Folktinget, Folkhälsan och Sydkusten har samarbetat för att förnya broschyren Ge ditt barn en gåva – Anna lapsellesi lahja. Broschyren riktar sig i främsta hand till svenskspråkiga, tvåspråkiga och flerspråkiga familjer samt till rådgivningspersonal. Syftet med broschyren är att ge…

Ge ditt barn en gåva - Anna lapsellesi lahja

Source

0
(0)

Folktinget, Folkhälsan och Sydkusten har samarbetat för att förnya broschyren Ge ditt barn en gåva – Anna lapsellesi lahja. Broschyren riktar sig i främsta hand till svenskspråkiga, tvåspråkiga och flerspråkiga familjer samt till rådgivningspersonal. Syftet med broschyren är att ge föräldrarna verktyg och mod att erbjuda sina barn två språk redan från början.
Broschyren hittar du här: https://folktinget.fi/sv/paverkar/publikationer/
Även sång- och ramsboken Ge ditt barn en gåva har tryckts i ny upplaga, du kan lyssna på sångerna och ramsorna här: https://www.sydkusten.fi/sv/material/rimochramsor/

Folktinget, Folkhälsan ja Sydkusten ovat yhteistyössä uudistaneet tutun esitteensä, Ge ditt barn en gåva! – Anna lapsellesi lahja. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja ruotsinkielinen koulu on lahja, jonka voi antaa lapselleen kotikielestä riippumatta. Maailma on täynnä kieliä, ja kielitaito avaa monia ovia! Kaksi- tai monikielisyys on sekä yksilöllinen että yhteiskunnallinen rikkaus. Esite on kolmella kielellä, ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi.

0 / 5. 0