Guds gåva

När du valt att bli frälst bör du nu försöka vara en bra lärjunge till Jesus. Försök att hitta en bra bibeltroende frikyrka som tror på den rätta frälsningen – av nåd allena genom tro allena. Se till att bli…

Guds gåva

Source

0
(0)

När du valt att bli frälst bör du nu försöka vara en bra lärjunge till Jesus.

Försök att hitta en bra bibeltroende frikyrka som tror på den rätta frälsningen – av nåd allena genom tro allena. Se till att bli döpt. Dopet har inget med din frälsning att göra men är ett viktigt steg i att visa att du vill följa Jesus.

Börja med att be till Gud regelbundet i Jesu namn.

Skaffa en bra Bibel. På engelska finns en perfekt Bibel som heter King James Version (kingjamesbibleonline.org). På svenska finns en rätt bra Bibel som heter reformationsbibeln (bibelonline.se, bibel.se). Börja med att läsa Johannesevangeliet, läs sedan hela nya testamentet och fortsätt därefter med att läsa hela Bibeln.

Käre lärjunge, jag ber vår himmelske fader att han vakar över dig och vägleder dig i ditt lärjungaskap. Jag ber att du låter Kristi budskap om kärlek till Gud och till din nästa förvandla ditt hjärta och hela dina sår. I Jesu namn, Amen.

Matt 22:37-40:
Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det främsta och största budet. Och det andra är detta likt: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.

Lycka till på din vandring med Gud!

0 / 5. 0