pub thawj khaws tau qe zaj noj zaj los nphau tag ib tsev neeg

pub thawj khaws tau qe zaj noj zaj los nphau tag ib tsev neeg

thov sawv daws ho pab los mus nias lub tswb pub txhawb dej siab pub rau kuv ua tsaug ntau ntau

pub thawj khaws tau qe zaj noj zaj los nphau tag ib tsev neeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top