Vi har tillräknats rättfärdighet i Kristus som en gåva från Gud!

Pastor Christian Wendesten predikar från Romarbrevet kap 3, gudstjänst med Göteborgskyrkan 2022-05-08

Vi har tillräknats rättfärdighet i Kristus som en gåva från Gud!

Source

0
(0)

Pastor Christian Wendesten predikar från Romarbrevet kap 3, gudstjänst med Göteborgskyrkan 2022-05-08

0 / 5. 0